NOWOŚCI

Dzień Dziecka - Promocja!

Wszystkie produkty z rabatem 25% a do każdego zamówienia mały prezent! Więcej

Nowy artysta w Kemuri - Maciej Misiaszek!

Bardzo długo czekaliśmy na ten moment ale w końcu nastąpił - z dumą informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Maciejem Misiaszkiem. Więcej


Nowe rysunki Pauliny Wach. Jest 'modern folk'! :)

Trzy nowe, świetne rysunki Pauliny. W tym po raz pierwszy u nas niesamowite folkowe dziouchy! Więcej.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCIPolityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepie  internetowym kemuri.pl1. Niniejszy dokument, został stworzony i przyjęty w dniu 1 lutego 2014 r., przez Małgorzatę Sztaba oraz Mariusza Sztaba  przez wspólników: „KEMURI” Spółka cywilna Małgorzata Sztaba, Mariusz Sztaba z siedzibą w Krakowie (Kraków 31-752), ul. Łowińskiego 9 lok. 31, NIP: 6783149016, REGON: 122970037 w celu przedstawienie stosowanych sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych ujawnionych w trakcie korzystania z naszej strony, zawiera więc politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies” na stronie internetowej www.kemuri.pl.


2. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i podaniem jakichkolwiek swoich danych prosimy o zapoznanie z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Użytkownicy korzystając z naszej strony internetowej akceptują niniejsze zasady dotyczące prywatności i plików cookies przyjęte na stronie Sklepu.


3. Oświadczamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować użytkownikom naszego serwisu ochronę prywatności na najwyższym poziomie, a odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach zawartych w krajowym porządku prawnym, w szczególności w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
c) ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. 


4. Wszelkie dane uzyskane przez nas za pośrednictwem wskazanej powyżej strony internetowej, będą wykorzystywane wyłącznie przez naszą firmę, jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi klientów naszego Sklepu i nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba, że:

a) uzyskamy uprzednią, wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takie działanie,

b) obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,


c) jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z klientami umów (wykonania dostawy zamówionych towarów), a przekazanie Państwa danych nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym.


5. Deklarujemy jednak, że nasza strona internetowa ograniczy zbieranie i wykorzystywanie informacji o jej użytkownikach do niezbędnego minimum.


6. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich nam przez Państwa i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ze szczególną uwagą staramy się dbać o to, aby nasza strona internetowa nie zawierała żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.


7. Strona internetowa Sklepu może zawierać również odnośniki do innych stron internetowych, zamieszczane dla celów głownie informacyjnych z myślą o wygodzie klientów. Zalecamy jednak - w razie przekierowania klienta z ich wykorzystaniem na inne strony internetowe - zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies”, które mogą być inne niż zasady ustalone przez nas.


8. Oświadczamy, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszej strony działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.


9. Na naszej stronie internetowej zamieszczone zostały formularze zamówień, które umożliwiają Użytkownikom witryny złożenie zamówienia na oferowane przez nas towary i usługi, a wszelkie dane w ten sposób przez nas zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji naszych zobowiązań na rzecz naszych klientów.


10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym na naszej stronie wymaga między innymi podania stosownych danych kontaktowych przez Państwa. Klient może złożyć stosowne zamówienie także bez rejestracji w naszym serwisie konta stałego użytkownika. Szczegółowe zasady składania zamówień oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w naszym sklepie internetowym zawiera „Regulamin” dostępny na stronie głównej Sklepu.


11. Strona internetowa www.kemuri.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies” i wskazanych poniżej.


12. Pliki „cookies” („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwery www, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w tym także z naszej witryny. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony internetowej oraz jego dotychczasowych kontaktach z daną stroną i wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie treści przeznaczonych specjalnie dla niego przez konkretną stronę internetową.


13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika naszego serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej:

o12.pl Wykwintny HOSTING
prot - Profesjonalne Technologie Krzysztof Wojteczko
ul. Unicka 4, 20 - 126 Lublin


14. W ramach funkcjonowania naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” („session cookies”) oraz „stałe” („persistent cookies”). W uproszczeniu „ciasteczka sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu wylogowania ze strefy dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „ciasteczka stałe” pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika


15. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas przede wszystkim w celu: dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania z witryny (rozpoznania urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej), tworzenia statystyk pozwalających na ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości, autoryzacji przy logowaniu, utrzymanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.


16. Jednocześnie informujemy, że przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pamiętać jednak należy o tym, że Użytkownicy naszej strony internetowej mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” w swoich przeglądarkach, w szczególności w ustawieniach przeglądarki można w ogóle zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” (co ewentualnie może wpłynąć na funkcjonowanie serwisów internetowych, w tym także i naszego, ale najczęściej nie jest niezbędne do korzystania z serwisów internetowych), bądź przykładowo żądać informowania przez przeglądarkę o każdorazowym zamieszczeniu pliku „cookie” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez naszą stronę internetową z „ciasteczek” (przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika) następuje właśnie przez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak możliwe jest także usunięcie zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika plików „cookies” przez wykorzystanie stosownych opcji zawartych w wykorzystywanym przez Użytkownika oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).


17. Dalsze informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez konkretne przeglądarki internetowe dostępne są w panelach ich ustawień w menu konkretnej przeglądarki internetowej oraz na oficjalnych stronach internetowych ich producentów.


18. W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania naszej strony z urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itd.) zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” zawartymi w dokumentacji na stronie internetowej producenta konkretnego urządzenia mobilnego, bowiem mogą się one znacznie różnić w zależności od modelu urządzenia i jego producenta.


19. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej wyjątkowo mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony partnerów na ich własne potrzeby, w szczególności w związku z funkcjonowaniem takich usług jak: Google Analytics (internetowe narzędzie służące analizie statystyk serwisów WWW – więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com), Facebook (obsługa funkcji serwisu społecznościowego), Google+ (obsługa funkcji serwisu społecznościowego) i Twitter (obsługa funkcji serwisu społecznościowego).


20. W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej przez Użytkownika w tak zwanych logach serwera mogą być automatycznie zapisywane dane, które raczej nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika, a dotyczące wizyty użytkownika w serwisie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itd. Logi serwera wykorzystywane mogą być jedynie do generowania szczegółowych statystyk odwiedzalności strony, wyszukiwania błędnych czy martwych odnośników na stronach danego serwisu itd.


21. Zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” w sklepie internetowym Kemuri.pl – w kontekście nieuchronnych zmian technologicznych, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności wydawniczej w Internecie – są nieuchronne. Jednakże deklarujemy, że każda, nowa wersja tego dokumentu będzie się niezwłocznie po jej przyjęciu przez nas pojawiała na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia Użytkowników o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie. Wszelkie zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” będą dodatkowo odpowiednio wyróżnione w tekście przez pierwszych 15 dni od dnia wprowadzenia zmian.


22. Wszystkich Użytkowników mających jakiekolwiek wątpliwości, pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez nas „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies”, prosimy o kontakt z nami pod adres emailowym: sklep@kemuri.pl - gwarantujemy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.