NOWOŚCI

Dzień Dziecka - Promocja!

Wszystkie produkty z rabatem 25% a do każdego zamówienia mały prezent! Więcej

Nowy artysta w Kemuri - Maciej Misiaszek!

Bardzo długo czekaliśmy na ten moment ale w końcu nastąpił - z dumą informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Maciejem Misiaszkiem. Więcej


Nowe rysunki Pauliny Wach. Jest 'modern folk'! :)

Trzy nowe, świetne rysunki Pauliny. W tym po raz pierwszy u nas niesamowite folkowe dziouchy! Więcej.
 

STARY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(dla zamówień złożonych do dnia 24 grudnia 2014) 1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem internetowym www.kemuri.pl, prowadzony jest przez spółkę cywilną: „KEMURI” Spółka cywilna Małgorzata Sztaba, Mariusz Sztaba z siedzibą w Krakowie, ul. Łowińskiego 9 lok. 31, kod pocztowy 31-752, NIP: 6783149016, REGON: 122970037, zwaną dalej „Sprzedającym”.


2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności: autorskich grafik i rysunków, obrazów i innych prac graficznych, zamieszczonych na odzieży, kubkach, plakatach, naklejkach, itp.

 


3. Dane kontaktowe Sprzedającego:


„KEMURI” Spółka cywilna 
Małgorzata Sztaba, Mariusz Sztaba 
ul. Łowińskiego 9 lok. 31
Kraków 31-752,
telefon: +48 790 420 789
adres e-mail: sklep@kemuri.pl

 

4. Dokonanie zakupu oraz pierwsze logowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach sklepu i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedającego. Sklep po takim logowaniu będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Warunkiem dokonania zakupu w naszym Sklepie jest dokonanie rejestracji a następnie wypełnienie przez Państwa formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu zgodnie z opisem zawartym na tej stronie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Zarejestrowani użytkownicy Sklepu mogą także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Sklepu.

 

5. Na podstawie danych z formularza zamówienia lub wskazanych w trakcie rejestracji wystawimy na Państwa życzenie fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres firmą kurierską lub Pocztą Polską na Państwa zlecenie i koszt. Zmiana danych w formularzu rejestracyjnym wymaga ich aktualizacji w formularzu, po kliknięciu przycisku „Edytuj konto”.

 

6. Sklep umożliwia zapoznanie się z opisami i zdjęciami produktów umieszczanych na stronie www.kemuri.pl; pomimo dołożenia wszelkich starań co do dokładności i rzetelności zdjęć i opisów produktów zakupione towary mogą się różnić od informacji zamieszczonych na stronie sklepu.

 

7. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk". Status i historię zamówień można sprawdzić pod linkiem 'Twoje konto', a następnie 'Status i historia zamówień'.


8. W formularzu zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz podajecie adres wysyłki i dane kontaktowe. Rodzaj i liczba produktów oraz ich ilość i cena - wskazana w jego opisie na stronie www.kemuri.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.

 


9. W przypadku złożenia zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu zawieracie Państwo ze Sprzedającymi umowę sprzedaży zamawianych towarów. Z chwilą nadania przez nas przesyłki z zamówionymi przez Państwa produktami firmą kurierską lub Pocztą Polską, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 10 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych towarów przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od tego dnia.

 


10. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia.

 


11. Sklep akceptuje następujące formy płatności:


a) e-przelwey (szybkie przelewy bankowe)

b) płatności kartami kredytowymi

b) przedpłata w formie przelewu bankowego bezpośrednio na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego Sklepuprzedpłata w formie przelewu bankowego na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego Sklepu 
b) płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


12. Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem: usługi Paczkomaty firmy InPost, wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej.  Koszty dostawy określone w cenniku dostaw na stronie Sklepu obciążają Państwa jako osoby kupujące towary oferowane przez Sklep.

 


13. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Zarówno Państwo jak i Sprzedający mają prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, zrezygnować z zamówienia i odstąpić od umowy sprzedaży.

 


14. Sprzedający najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:


a) imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, 
b) istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu,
c) ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,
d) zasady zapłaty ceny,
e) kosztów oraz terminu i sposobu dostawy,
f) prawa odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,
g) miejscu i sposobie składania reklamacji,
h) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący.


Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji przez Sprzedających następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w punkcie 10 niniejszego regulaminu.15. Koszty wysyłki w przypadku dostawy na terenie Polski są zależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie www.kemuri.pl po kliknięciu w link "Koszyk" oraz na stronie 'Wysyłka i koszty dostawy'.16. Sklep nie realizuje zamówień zagranicznych.


17. Towary z naszego Sklepu zwykle dostarczane są kurierem lub za pomocą Poczty Polskiej najczęściej w ciągu około 3 dni roboczych od złożenia lub opłacenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.18. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), na adres:


Kemuri S. C.
ul. Łowińskiego 9/31
31-752 Kraków


z dopiskiem: „Odstąpienie”.19. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Państwu towaru.

 


20. Towar – w przypadku odstąpienia - ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być  nieużywany, kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.

 


21. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom między innymi w wypadkach:

 

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
d) dostarczania prasy.22. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany przez Państwa adres.

 


23. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi.

 


24. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

 


25. Reklamowany przez Państwa towar (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), po uprzednim kontakcie ze Sklepem prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:

 

Kemuri S. C.
ul. Łowińskiego 9/31
31-752 Kraków


z dopiskiem: „Reklamacja”.26. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.27. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie towary lub zwróci Państwu cenę towaru. W przypadku uwzględnienia przez Sklep złożonej przez Państwa reklamacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.28. W trakcie rejestracji na stronie www.kemuri.pl lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu i ich przetwarzanie przez Sprzedających w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Sprzedającym do zrealizowania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są chronione przez Sprzedających zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Szczegółowe informacje na temat zasad i sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych ujawnionych w trakcie korzystania z naszej strony znajdują się na stronie 'Polityka prywatności'.29. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Twoje konto” lub możliwość kontaktu ze Sklepem przez e-mail.30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.31. W przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami nie mają zastosowania punkty od 18 do 24 niniejszego regulaminu.